Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret704341
Şiir Tanıtım Köşesi

Az sözle çok şey anlatan, hiçbir şey söylemiyormuş gibi görünüp gerçekleri göze sokan bu seçkin şiiri siz ziyaretçilerimize sunmaktan kıvanç duyarız.
kosektas.net,
Köşektaş Köyü Bilgisunum Sayfası


AŞK DÜŞERSE BİLİNCE

Sevmekten kim usanır
Kalbe mehtap girince,
Başı dönüyor sanır
Aşk düşerse bilince.
 
Ayrımına Dünyanın
Hayırına rüyanın;
Sevincine her anın
Tutununca derince.

Yakın olur uzaklar
Her an bir anı saklar,
Delinirse yasaklar
‘Yok’ olur ince ince.

Zerdüşt sanma kendini
Bilmelisin haddini,
Ettiğin o yemini
Yalarsın gerekince.

Çomak sokma her işe
Kulak ver bu deyişe;
Zaman yok serzenişe
Gülde diken görünce.

Dimdik durmalı başın
Geçti gidiyor yaşın;
Tokalaş ve anlaşın
Bulamazsın ölünce.

Bulutlara gün doğar
Sıcak baharı kovar,
Sendeki bu havalar
Kar olup eriyince.

Silinirse umutlar
Ölür kuzu ve kurtlar,
Bir garip seni sırtlar
Güçlüyse yeterince.

Rengin sararıp solsa
Üç günlük ömrün kalsa,
Yolunda halı olsa
Basamazsın gönlünce.

Umut, ekmek fakire
Gerek yok bunca kire,
Göğsünü gere gere
Kendini bilmeyince.

Şair Dr. Salim ÇELEBİ

Maniler

 M A N İ L E R

HAZIRLAYAN VE SUNAN

Celalettin ÖLGÜN

Anonim halk  edebiyatı ürünlerinden en yaygın  olanlardan birisi de “Mani” lerdir. Bulgur, tuz çekme, nohut, mercimek, ekin yolma imeceleri, ve düğün gibi kadınların bir araya geldiği topluluklarda söylenen manilere örnekler vermeye çalışacağız.

Her türlü insan ilişkileri arasında  aşk, hasretlik, gurbet acıları, kıskançlık, kırgınlık ve doğa olaylarını işleyen manilerde ilk iki dize bir bakıma duygu, düşünce ve hayalin girişini oluşturur ve dinleyen yada okuyanın ilgisini çekmeye yarar. Üçüncü ve dördüncü dizeler asıl konuyu anlatır. Ender olarak dört dizenin bütünü duygu, düşünce ve hayali anlattığı da olur.

Manilerin içerikleri pek ender durumlarda onların kullanılmasını gerektiren olaylarla ya da işlerle ilişkilidir. Her ne denli söyledikleri ortama, duruma, yerlere, koşullara göre kümeleştire biliniyorsa da bir manide görülen öğelerin bir kısmı başka bir manide de görülüne bilinir.

(1979-1982  yıllarında derlenmiştir.)

1-Gelin, kaynana maniler: Genelde atışma biçiminde olup birbirlerinin özürlerini açığa çıkaran özellikler taşır.

 GELİN                                       KAYNANA

          1                                                        2

Bahçeden söktüm lahana                         Dam üstünde mağara

Kıydım koydum sahana                            Felek gözün ağara

Ölüm hiçte gelmedi                                 Ben sana ne ettim

Kaldı bizim kaynana                                Muhtaç ettin şu zağara

 

            3                                                     4

Kaynanayı ne yapmalı                             Karları eritirim

Kaynar kazana atmalı                             Suları yürütürüm

Kaynanana yandım dedikçe                      Senin gibi gelini

Altına odun atmalı                                  Küllükte ürütürüm

 

            5                                                     6

Kişe tavuğum kişe                                  Yedi dağın  kengeri

Avluya gölgen düşe                                Ye dönderi dönderi

Kaynanam tuzak kurmuş                          Bizim gelinin altında

İnşallah kendi düşe                                Yok oturacak minderi

........................

            45                                                 46

Camilerin ezanı                                       Kar yağar ipek gibi

Kaynanamın düzeni                                  Dökülür kepek gibi

Cinler beni yelliyor                                   Ne ürüyon orada

Çal başına Kazanı                                    Zincirli köpek gibi

 

            47                                                 48

Harmanda nohut kaynana                        Dam başında yatıyor     

Oğluna okut kaynana                             Yel yorganı atıyor

Sana veriyom on para                            Öte git be coz gelin

Kefenini dokut kaynana                           Kemiklerin batıyor

 

            49                                                 50

Irafa koydum kutu                                 Sus be gelin

İçinde çörek otu                                    Soluğum bitti

Kaynanam sıçan boku                             Hep hastasın da

Oğlu cevahir topu                                  Gebermedin gitti


 


 
Yorumlar - Yorum Yaz
Seçim Muhasebesi


Son birkaç yılda Köşektaş'ta yapılmış işlerin, çözülmüş sorunların yanında, ihmal edilmiş sorunlar, çoğu köylülerimizi rahatsız eden hususlar da vardır. Amacımız onları, kimseye haksızlık etmeden, bize yansıtıldıkları şekilde yansıtmaktır!
kosektas.net, Köşektaş Köyü Bilgisunum Sayfası

Tartışma götürmez bir gerçek; hiçbir köyde her şey mükemmel değildir. Her köyde olduğu gibi köyümüzde de, yapılmış iyi işlerin, çözüme kavuşturulmuş sorunların yanında, imkansızlıklar nedeniyle üstelerinden gelinememiş ya da doğrudan ihmal edilmiş, hatta savsaklanmış sorunlar da vardır! Bizim amacımız, yapılmış işleri, çözülmüş sorunları takdir ederken, ihmal edilmiş sorunları, köylülerimizi rahatsız eden hususları da dile getirmektir!

Hiç kuşku yok ki, son iki dönemdir görevde bulunan, yeni dönem için yeniden aday olacağı söylenen mevcut muhtar, son iki dönem boyunca, ekibi ile birlikte, takdire şayan çalışmalar yapmıştır. Mevcut muhtar ile ekibinin son iki dönem boyunca yapmış olduğu çalışmalar, çözmüş olduğu sorunlar nelerdir, bir bütün olarak sunulduğunda, bu sütunlara aktarmak isteriz! Bunu yaparken, köyümüzde son birkaç yıldır ihmal edilmiş olan sorunları ya da köylülerimizi rahatsız eden hususları da gözardı edemeyiz!

Köşektaş’ta sürekli ya da kısa aralıklarla yaşayan herkesin malumudur ki, köyümüzdeki ihmal edilmiş sorunların başında, canlıların yaşam alanlarını önemli ölçüde tehdit eder hale gelmiş olan çevre kirliliği vardır. Her ne gerekçeyle ihmal edilmiş olduğunu merak ettiğimiz çevre kirliliği, önümüzdeki seçimde seçilecek muhtarın üzerine ciddiyetle eğilmesi ve çözüme kavuşturması gereken bir sorundur!

Çevre kirliliğinden başka, dile getirilmeleri önem teşkil eden, 31 Mart’ta seçilecek muhtarın üzerlerine itina ile eğilmesi gereken, daha birçok husus var. İşte bugün çoğu köylülerimiz nezdinde sorun teşkil eden o hususlar ya da önümüzdeki seçimde seçilecek muhtardan beklentiler:

31 Mart 2024 günü seçilecek muhtarın;

 • Kibir ve bencillikten uzak olması!
 • Köy halkının sorunlarına, ayrım gözetmeksizin, ciddiyetle eğilmesi, kimi insanları, “bana oy vermedi” diye hizmetten mahrum bırakmaması!
 • Köyde yapılması gereken alt yapı işleri için İl Özel İdaresi, gerektiğinde daha üst makamlar nezdinde girişimlerde bulunmaktan kaçınmaması!
 • Köyün girişinde ve içinde yeralan hayvan gübresi basmalarının kimseyi rahatsız etmeyecek noktalara kaldırılmaları için, kanunlar çerçevesinde, girişimlerde bulunması.
 • Su taşkınlarına sebebiyet veren yetersiz köprülerin genişletilmelerini sağlaması!
 • Muhtarlığı mümküm mertebe açık tutarak insanları, evrak onaylatmak için, kapı kapı dolaştırmaması!
 • 1976 yılında bin bir zahmetle inşa edilen ve aynı yıl öğretime açılan “Köşektaş Köyü Ortaokul Binası” ile 1945 yılında bin bir zahmetle inşa edilen ve aynı yıl öğretime açılan, bugün izleri bile kalmayan “Köşektaş Köyü Eski İlkokul Binası”nın kapatılmasınının hemen ardından, 1979 yılında MEB tarafından inşa ettirilen ve 1980 yılında öğretime açılan “Köşektaş Köyü Yeni İlkokul Binası”nı inşaat şirketlerinden alarak koruma altına alınmalarını sağlaması!
 • İşsiz ve güçsüz köylülerimizden toplanmış parayla alınmış ve monte edilmiş, ancak bugün çalışmayan kameraların bakımlarını yaptırarak, çalışır hâle getirtmesi.
 • Bakımsızlıktan ve susuzluktan çürümeye yüz tutmuş ağaçların bakımlarını sağlaması.
 • İlkokul ile sağlık ocağı lojmanlarında oturma fırsatını, sadece imtiyazlı kimselere değil, ihtiyaç sahibi tüm köylülerimize, eşit bir şekilde tanıması.
 • Biçer ve hasat zamanı yaşanan kaosun önüne geçmesi, birçok alanda olduğu gibi, çıkarları gereği muhtar yanından ayrılmayan ve kendilerini ayrıcaklı gören kimselere öncelik tanımaması, tarlaların mümkün mertebe sırayla biçilmelerini sağlaması!

bire bir mülakat yaptığımız köylülerimizin dile getirdikleri hususlardır!

Aktardığımız bu hususları, köyde sürekli ya da kısa süreli yaşayan köylülerimiz dile getirmişlerdir, hususları dile getirmiş olan köylülerimizin kimlikleri bizde saklıdır!

kosektas.net, Köşektaş Köyü Bilgisunum Sayfası